Fundusze Europejskie
Strona główna/O przedszkolu/Wartości Przedszkola

Wartości Przedszkola

  • Przyjazna atmosfera dla innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych
  • Wyposażenie wychowanków wychowanków w umiejętności umożliwiające radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych
  • Dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne - promowanie zdrowego stylu życia
  • Sprzyjanie indywidualnemu rozwojowi wychowanków wychowanków nauczycieli
  • Utożsamianie się nauczycieli, pracowników, wychowanków wychowanków ich rodziców z przedszkolem
  • Budowanie więzi przedszkola ze środowiskiem lokalnym
  • Kultywowanie tradycji regionu (mała Ojczyzna)
  • Dobre przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole

Budynek Przedszkola nr 1 w Oleśnicy

do góry