Fundusze Europejskie
Strona główna/O przedszkolu/Historia placówki

Historia placówki

Historia Przedszkola nr 1 w Oleśnicy

W roku 1945 do Oleśnicy przybył pełnomocnik rządu. Był nim pan Józef Ciosek. Jego zadaniem było zakładanie placówek w powiecie oleśnickim. Pan J. Ciosek wraz z burmistrzem miasta Oleśnica zorganizował Inspektorat Oświaty i poszukiwał ludzi chętnych do pracy w szkołach i przedszkolach. Po dość długich i częstych rozmowach zgodę na prowadzenie Przedszkola wyraziła pani Ewa Szwarc.

Dnia 1 grudnia 1945 r. otwarto pierwsze w powojennej Oleśnicy polskie Przedszkole. Mieściło się ono przy ul. Roosewelta 10. Było to Przedszkole jedno -oddziałowe, grupa liczyła 25 dzieci.

Już we wrześniu 1946r., z powodu fatalnych warunków lokalowych, przeniesiono Przedszkole do budynku przy ul. Kilińskiego 9, w którym funkcjonuje do dziś. Dawniej dom ten należał do sióstr zakonnych, a w czasie wojny mieścił się w nim obóz jeniecki Włochów.
W czasie roku szkolnego 1945-1946 dzieci do przedszkola zgłosiło się już tyle, że został otwarty drugi oddział.

Kierownictwo przedszkola

W 1957r. odchodzi na emeryturę pierwsza kierowniczka pani Ewa Szwarc. Jej miejsce obejmuje pani Irena Parska. Następna zmiana następuje w 1976 roku gdy dyrektorem Przedszkola zostaje pani Danuta Waszkowiak, a w roku 2002 ustępuje miejsca pani Sabinie Bońskiej, która tę funkcję pełni aktualnie.

Oddziały przedszkolne

Do 1961r. "Jedynka" funkcjonuje jako przedszkole dwu- oddziałowe ale z biegiem lat grupy te rozrastały się licząc momentami nawet po 50 dzieci i więcej. W miarę rozwoju przemysłu w naszym mieście wzrastało odpowiednio zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolu i tak: - od 1972r.- przedszkole posiada 4 oddziały - od 1993r.- liczy już 6 oddziałów - w latach 1986- 1989 przeprowadzono generalny remont i modernizację budynku, warunki zabaw i zajęć zmieniły się na dużo lepsze, a placówka liczy 4 oddziały.

W roku 2015 przeprowadzono remont strychu, a w 2016 roku pzaadaptowane pomieszczenie przekształcono w sale dydaktyczną. Od tej pory placówka posiada 5 oddziałów.

Przez 60 lat nasze przedszkole zapewniło opiekę, troskę i wychowanie około 7 tysiącom dzieci. Pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńcza prowadziło 61 nauczycieli oraz 74 pracowników administracyjno-obsługowych.

Dni obecne

 

W tej chwili nasze Przedszkole jest placówką nowoczesna, skomputeryzowaną i zapewniającą wszechstronny rozwój każdemu dziecku. Od 1995r. specjalizujemy w glottodydaktyce przedszkolnej czyli kształceniu językowym dzieci, przygotowując je do nauki czytania i pisania metodą prof. Bronisława Rocławskiego.

W roku 2004 nauczycielki przedszkola opracowały Program Promocji Zdrowia, który po zaakceptowaniu przez wyższe władze oświatowe pozwolił nam 20 października 2005 roku otrzymać Certyfikat Przedszkola należącego do Ogólnopolskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Przedszkole wciąż sie rozwija, a nauczyciele wraz z dziećmi biorą udział w różnego rodzaju konkursach i kursach.

Placówka otrzymała szereg ceryfikatów i dyplomów dotyczącyh zarówno zdrowia jak i bezpieczeństwa oraz róznego rodzaju aktywności dzieci.

Program własny przedszkola "Przedszkole drugi dom" opracowany przez Radę Pedagogiczna w roku 2005 jest wciąż aktualny i modyfikowany w miare zmian podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

do góry