Fundusze Europejskie

Misja

Jesteśmy nauczycielami specjalistami w wychowaniu i rozwijaniu dziecka w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym.

Naszym celem jest pomoc rodzicom w wychowaniu oraz wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

Za największa wartość uważamy człowieka, następnie zdrowie, miłość prawdę, dobro, piękno, gdzie miłość znaczy łagodność, serdeczność, słodycz, czułość, otwartość, zażyłość. Taka miłość kształtuje osoby wolne, twórcze i szczęśliwe.

Pracujemy nowymi metodami - wg prof. B Rocławskiego - wychowanie językowe i zdrowy styl życia.

Przekazujemy dzieciom wiedzę o otaczającym świecie w zajęciach językowych, matematycznych, plastycznych, ruchowych, rytmicznych, technicznych, oferujemy oprócz tego język obcy, religię, tańce oraz opiekę logopedyczną. Naszym klientem jest dziecko i rodzice, szkoła i środowisko. Pragniemy więc, aby dziecko w naszym przedszkolu osiągnęło sukces na miarę swoich możliwości rozwojowych.

Budynek Przedszkola nr 1 w Oleśnicy

 

do góry