Fundusze Europejskie

Cechy absolwenta

  • potrafi wybrać zasady zdrowego stylu życia
  • kieruje się w życiu wartościami
  • posiada podstawową wiedzę o świecie
  • potrafi rozwiązywać swoje problemy
  • jest komunikatywny
  • przygotowany do życia w szkole
  • zna swoje prawa
do góry