Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Miasto przystępuje do kolejnego konkursu grantowego - tym (..)

Miasto przystępuje do kolejnego konkursu grantowego - tym razem na sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

21 Października 2021

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków na Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Dzięki funduszom unijnym środki z grantu będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego dla tych osób oraz usługi zapewniającej dostęp do Internetu. Burmistrz Miasta Oleśnicy zaprasza uprawnione osoby - mieszkańców Oleśnicy - do składania w Urzędzie Miasta stosownych dokumentów

Konkurs jest adresowany do dzieci i wnuków byłych pracowników PGR, uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Sprzęt komputerowy (komputery, laptopy, tablety z oprogramowaniem) zostaną zakupione przez Gminę Miasto Oleśnica w ilości uzależnionej od liczby chętnych, pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Następnie zostanie on przekazany na własność beneficjentom ostatecznym (rodzicom, opiekunom prawnym lub osobom pełnoletnim uprawnionym do uzyskania wsparcia).


Jakie dokumenty należy złożyć?
Rodzic / opiekun prawny składa:
- oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego (do pobrania Załącznik Nr 1 )
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania Załącznik Nr 3)

Uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność składa:
- oświadczenie osoby pełnoletniej składającej oświadczenie we własnym imieniu (do pobrania Załącznik Nr 2)
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania Załącznik Nr 3)

Gdzie złożyć dokumenty?
Dokumenty należy złożyć osobiście, w wersji papierowej, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Oleśnicy, pokój nr 11 (na parterze budynku), w godzinach pracy urzędu 8.00 - 16.00

Do kiedy można składać dokumenty?
Dokumenty można składać do dnia 29 października, do godziny 16.00

Szczegóły Programu oraz Regulamin konkursu znajdują się na stronie operatora https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Kategoria: Aktualności [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2021-10-21 Załącznik Nr 3_zgoda na przetwarzanie danych osobowych_PGR.docx
ilość pobrań: 41
Załącznik Nr 3_zgoda na przetwarzanie danych osobowych_PGR.docx 30.34KB -
doc 2021-10-21 Załącznik_nr_1 Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego.doc
ilość pobrań: 39
Załącznik_nr_1 Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego.doc 286KB -
doc 2021-10-21 Załącznik_nr_2_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu.doc
ilość pobrań: 40
Załącznik_nr_2_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu.doc 286KB -
do góry